Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Revision/ Revisor

 

Revision
En granskning av en verksamhet gjord av en revisor.

Revisor
Person eller firma vars uppgift är att granska ett företags räkenskaper, redovisning och förvaltning.

 

Referens: Finansportalen