Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Retentionsrätt

 

Rätten för en borgenär att till säkerhet för en obetald fordran kvarhålla gäldenärens egendom tills dess att betalning sker.

 

Referens: Finansportalen