Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Resultaträkning

 

Den del av ett bolags årsredovisning som visar hur vinsten eller förlusten för räkenskapsåret har uppkommit.

 

Referens: Finansportalen