Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Remburs

 

En betalningsform som betraktas som den säkraste av betalningsformer. Innebär att köparens bank åtar sig att sköta betalningen till säljaren samt se till så att köparen får sina varor.

Referens: Ekonomifakta