Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


RSI – Relative Strength Index

 

En av de vanligaste tekniska analysmodellerna. RSI anges på en skala från -100 till 100 och mäter hur många dagar en aktie har gått upp i förhållande till hur många dagar den har gått ned under en begränsad tidsperiod (vanligen de senaste 14 dagarna). Om RSI är 100 har aktien gått upp varje dag under mätperioden och om RSI är -100 har aktien gått ned varje dag. Om RSI är över 40 brukar man säga att aktien är överköpt. Då kan man förvänta sig att en rekyl nedåt kommer snart. RSI på mindre än -40 menas med att aktien är översåld och att en rekyl uppåt är trolig. Ibland används skalan 0-100 istället. Då går gränserna för översåld och överköpt vid 30 respektive 70.

 

Referens: Finansportalen