Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Reflation

 

Refulationen syftar till att stoppa deflationen - den allmänna prisnedgången för varor och tjänster som uppstår när inflationen sjunker under 0%. Det är en långsiktig förändring som ofta kännetecknas av en långvarig återförsämring i det ekonomiska välståndet som strävar efter att minska överkapaciteten på arbetsmarknaden.

 

 

Referens: Investopedia