Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Referensår

 

Referensåret, eller basåret, är det år vars värden, till exempel priser, används när statistik över tid ska presenteras i fasta eller reala värden, det vill säga med hänsyn tagen till inflationen. I en serie med indexnummer är referensåret det år som får värdet 100.

Referens: Ekonomifakta