Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Realvärde

 

För köpoption är det den underliggande varans marknadspris minus lösenpriset. För säljoption är det lösenpriset minus marknadspriset på den underliggande varan. Realvärdet kan aldrig vara negativt.

Referens: Finansportalen