Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Realkapital

 

En produktionsfaktor, det vill säga ett medel i produktionen. Består av t.ex. maskiner, vägar, transportmedel, etc.

Referens: Ekonomifakta