Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her!



 

 
 

 


Realiserad

 

Den vinst eller förlust som uppstår när en tillgång säljs.

Referens: Finansportalen