Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Real växelkurs

 

Relation mellan prisnivåer i två länder uttryckta i samma valuta. Beräknas genom att dividera den inhemska prisnivån med den utländska multiplicerat med den nominella växelkursen .

Referens: Ekonomifakta