Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Reaförlust

 

När en trader säljer en tillgång för mindre än vad den köptes för ger detta en reaförlust. Med andra ord är en reaförlust motsatsen till en reavinst, som är vinsten som uppstår när en tillgång säljs för mer än vad den köptes för.

Reaförluster uppstår när en trader realiserar en tillgångs värdeminskning, det vill säga om en tillgång säljs för mindre än vad den köptes för. Om en finansiell tillgångs pris sjunker under inköpspriset så ger tillgången inte omedelbart en förlust. Förlusten uppstår först när tradern genomför försäljningen av tillgången.

Om du till exempel köper Tesco PLC-aktier för 400 £ och sedan säljer dem när priset har sjunkit till 300 £ får du en reaförlust på 100 £. Men om du behåller aktierna på 300 £ och priset senare stiger till 400 £ på nytt har du inte fått någon reaförlust och positionen går jämt ut.

Referens: IG Trading