Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Ränteskillnadsersättning

 

Om du vill lösa ett bolån med bunden ränta innan bindningstiden gått ut har långivaren rätt till en ersättning, som kallas ränteskillnadsersättning. Nya regler för hur ersättningen beräknas trädde i kraft den 1 juli 2014. De äldre reglerna fortsätter att gälla för lån där räntan bundits före den 1 juli 2014.

Enligt konsumentkreditlagen har du rätt att när som helst lösa ditt lån, även om räntan är bunden. Men om du löser lånet innan bindningstiden går ut har långivaren rätt att ta ut ersättning, under förutsättning att det finns en överenskommelse om det i låneavtalet. Sådan ersättning kallas ränteskillnadsersättning.

Ränteskillnadsersättningen är en schablonersättning som räknas ut enligt en viss modell. Hur beräkningen ska gå till framgår av konsumentkreditlagen och av allmänna råd från Finansinspektionen. Modellen kan tillämpas i de flesta fall, men om det i ett enskilt fall skulle vara uppenbart att schablonen leder till att långivaren blir överkompenserad, kan det strida mot god kreditgivningssed om långivaren utnyttjar hela rätten till ersättning.

Les mer her!

Referens: Konsumenternas