Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Ränterisk

 

En procentuell förändring av skuldens marknadsvärdevid en ränteförändring med en procentenhet. Alternativ benämning är kursrisk eller risken för kapitalförlust på en placering i ett räntebundet instrument till följd av ränteuppgång.

Referens: Ekonomifakta