Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Räntenetto

 

Skillnaden mellan intäkts- och kostnadsräntor.

 

Referens: Finansportalen