Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Räntefond

 

Fond som placerar i obligationer och andra räntebärande värdepapper.

 

Referens: Finansportalen