Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Räkenskapsår

 

Tiden mellan två årsbokslut i ett företag. Räkenskapsåret ska omfatta 12 månader men kan vid rörelsens början eller vid förändring av aktuellt räkenskapsår vara antingen kortare eller längre, som mest 18 månader. Vanligen är räkenskapsåret detsamma som kalenderåret.

 

Referens: Finansportalen