Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Råvarubörs

 

En råvarubörs är en marknadsplats för standardiserad handel med råvaror och/eller handelsvaror, eller  derivatinstrument baserade på dessa varor.

Exempel på råvarubörser är Chicago Board of Trade och London Metal Exchange.


Referens: Wikipedia