Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Progressiv skatt

 

Innebär att skattesatsen, det vill säga skatten i procent, ökar med beskattningsunderlagets storlek. Skattesatsen ökar vanligtvis med hjälp av successivt stigande marginalskatt för varje inkomstskikt som totalinkomsten är uppbyggd av. I Sverige är inkomstskatten ett exempel på en progressiv skatt.

Referens: Ekonomifakta