Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Privatisering

 

Privatisering innebär att en verksamhet som har bedrivits av stat, landsting eller kommuner övergår till att drivas av privata aktörer såsom till exempel privata företagkooperativ, offentliga företag eller ideella stiftelser och föreningar.

Referens: Ekonomifakta