Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Prisstabilitet

 

Detsamma som fast penningvärde. Riksbankens uppdrag är att värna om prisstabilitet. Enligt Riksbankens definition innebär prisstabilitet att inflationen, mätt med konsumentprisindex, begränsas till 2 procent ±1 procentenhet.

Referens: Ekonomifakta