Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Premieobligationslån

 

Riksgälden har på uppdrag av regeringen övervägt om staten bör avveckla utgivningen av premieobligationer efter att den varit pausad sedan 2016. Riksgäldens bedömning är att premieobligationerna inte längre kan uppfylla målet att minska kostnaden för statsskulden.

Uppdraget återrapporteras i Riksgäldens förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning som lämnas till Finansdepartementet i dag.

– Att börja ge ut premieobligationer igen skulle medföra betydande kostnader och en lång startsträcka. Samtidigt ser vi inte att det finns förutsättningar att bygga upp den kundbas som krävs för att premieobligationerna ska vara lönsamma, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Premieobligationer har en historia sedan hundra år tillbaka, då de varit ett av de skuldinstrument Riksgälden använt i förvaltningen av statsskulden. Men som en följd av det låga ränteläget och bristande lönsamhet beslutade Riksgälden 2016 att upphöra med utgivningen tillsvidare.

Eftersom Riksgälden inte ser att det finns förutsättningar att återuppta utgivningen kommer de sista utestående premieobligationerna att förfalla i slutet av 2021. Alla utestående premieobligationer löper på till förfall och vinstdragningar kommer att göras enligt plan.

 

Referens: Riksgälden