Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Premie

 

Inom försäkring är premien det vederlag som försäkringstagaren betalar till försäkringsbolaget för det ekonomiska skyddet som försäkringsavtalet innehåller. Premien beräknas vanligtvis och betalas i förskott, men i vissa ömsesidiga institutioner betalas betalningen i efterskott. Premien betalas i avbetalningar eller i livförsäkring en gång för alla. En försäkringspremie består vanligtvis av tre huvuddelar som täcker risk, administrationskostnader etc. och avsättning för reserver. I livförsäkring ska riskdelen täcka betalningar vid dödsfall, funktionshinder osv. Medan sparandelen med ränta utgör summan av försäkring eller pension som betalas när den försäkrade upplever den angivna betalningsåldern. Premien bestäms vanligtvis av en viss säkerhetsmarginal, och de vinster som därmed genereras krediteras den försäkrades konton varje år i livförsäkring och betalas ut vid förfall som ett tillägg till försäkringsbeloppet eller pensionen.

 

Referens: Store Norske Leksikon