Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Postera

 

En bokföring är vilken post som finns i bilagan som görs på ett konto, som antingen kommer att debiteras eller krediteras.


Postning handlar om varje transaktion som registreras i en bokföring, och denna post kallas bokföring.
En postning har alltid minst en motsatt postning. Detta innebär att om du debiterar ett konto måste du också kreditera minst ett konto. Med debitering avses en bokning på vänster om ett konto, medan kredit är en bokning på höger sida av ett konto.

 

Referens: Finansportalen