Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Placering/ Placeringshorisont

 

Användning av kapital för att få avkastning eller annan nytta av kapitalet.

 

Placeringshorisont

Den tid en placering kommer att eller är tänkt att ligga.

 

Referens: Finansportalen