Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Phillips-teorin

 

En beräkningsmodell inom nationalekonomin som visar sambandet mellan penningvärde och sysselsättning. Teorin innebär att ju lägre inflation desto högre arbetslöshet och tvärtom.

 

Referens: Finansportalen