Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Periodisering

 

Att fördela en kostnad eller en intäkt över tid.

Referens: Ekonomifakta