Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Percentil

 

Inom statistikredovisning används ibland begreppet percentiler. Detta innebär att man använt en metod där materialet är indelat och sorterat i hundra lika stora delar, alltså en uppdelning av värden i proportioner om 1%. När man gör en uppdelning i percentiler skall man ha sorterat observationerna från lägsta till högsta värde eller tvärtom. Percentil 50 motsvarar medianen i en fördelning och har 50% av observationerna på respektive sida om sig.

Referens: Ekonomifakta