Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Per capita

 

(lat. för (varje) huvud). Används ofta inom ekonomiska jämförelser mellan länder i betydelsen "per person". Vanlig jämförelse mellan länder brukar vara BNP/capita, det vill säga ett lands värde av produktionen av varor och tjänster utslaget per person.

Referens: Ekonomifakta