Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Pension, förmånsbestämd

 

Pension som i förväg är bestämd till ett visst belopp eller till en viss nivå av till exempel slutlön eller medelinkomst.

Referens: Ekonomifakta