Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Pension, avgiftsbestämd

 

Pension vars avgift är bestämd till en viss procentsats av lönen eller till ett visst belopp. Synonym: Premiebestämd pension.

Referens: Ekonomifakta