Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Penningmarknad

 

Penningmarknaden är den del av räntemarknaden  som avser handel med instrument som ger en fastställd avkastning, en ränta, och som har en löptid på mindre än ett år. Krediter på längre tid räknas till obligationsmarknaden.

En av penningmarknadens viktigaste funktioner är att hantera likviditeten i ekonomin, bland annat genom att skapa en beredskap för banker för möjliga in- och utbetalningar i framtiden.

Handeln på penningmarknaden sker med  statsskuldväxlar och  certifikat.

Riksbanken ansvarar för penningmarknaden och för en stabil utveckling av prisnivåerna och kronans värde. Riksbankens främsta instrument för att reglera penningmarknaden är reporäntan.

Marknaden för räntepapper som har löptider på upp till ett år. Statsskuldväxlar handlas på penningmarknaden.

 

Referens: Wikipedia