Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Penningmängd

 

Den mängd pengar som finns tillgängliga vid en viss tidpunkt. I Sverige innefattas penningmängden av sedlar och mynt, men också av checkkonton, bankinlåning till hushållen och företag samt allmänhetens innehav av bankcertifikat.

Referens: Ekonomifakta