Sverige Patent - Finansleksikonet

Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Patent

 

Ensamrätt till uppfinning, till exempel konstruktion, sammansättning eller tillverkningsmetod för viss produkt. Patent söks hos varje patentmyndighet i varje land, I Sverige söks det hos Patent- och registeringsverket (RPV).

Referens: Ekonomifakta