Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Parter

 

Med begreppet parter brukar man ofta syfta på arbetsmarknadens parter. Parterna på arbetsmark- naden är arbetsgivarnas organisationer, bransch-förbunden, samt arbetstagarnas organisationer, fackförbunden. Dessa parter sköter bland annat förhandlingarna i avtalsrörelsen.

Referens: Ekonomifakta