Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


P/S-tal

 

P/S-talet anger omsättningen per aktie i förhållande till priset på aktien. Ett högre P/S-tal visar på högre förväntningar på att företaget ska öka omsättningen. Engelska price/sales.

 

Referens: Finansportalen