Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


P/B-tal

 

Price/book, aktiekursen delat med företagets bokförda värde per aktie. Det bokförda värdet är de totala tillgångarna i företaget minus skulder. Om p/b-talet är högt är kursen alltså hög i förhållande till företagets bokförda värde. Om p/b-talet är lågt kan det innebära att aktien är undervärderad i förhållande till vad företagets tillgångar är värda.

 

Referens: Finansportalen