Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


P/E-tal

 

P/E-talet (price/earnings) används för att mäta hur dyra ett företags aktier är. Aktiens pris dividerat med företagets vinst.

Referens: Ekonomifakta