Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Överförmyndare

 

En person som vars uppgift är att granska förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Det finns en överförmyndare i varje kommun.

Referens: Finansportalen