Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Öppen aktiefond

 

Värdepappersfond vars andelskapital inte är bestämt på förhand utan där nya andelar kan ges ut när sådana efterfrågas, och utelöpande andelar återlösas. Emission och inlösen sker alltid till marknadsvärde, eftersom andelar i en öppen fond i regel inte har något nominellt belopp.

 

Referens: Finansportalen