Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Organisationsnumret

 

Organisationsnumret är en identitetsbeteckning för juridiska personer.

Organisationsnummer är som personnummer som avser en juridiskperson dvs. myndigheter, företag, organisationer mm. Organisationsnummer infördes år 1975 och är en svensk företeelse. Även företagens momsregistreringsnummer, eller VAT-numret bygger till stor del på momsnumret.

Ett enhetligt system för identifiering av juridiska personer behövs bl.a. för att underlätta det allt större informationsutbytet mellan olika företag och mellan företag och myndigheter.

För att kunna ingå ett bindande avtal måste en juridisk person ha ett organisationsnummer. Detta krav finns inte för en enskild firma då den juridiska skiljelinjen mellan verksamheten (firman) och innehavaren saknas. För enskilda firmor gäller därför näringsidkarens personnummer som organisationsnummer.

Skatteverket är tillsynsmyndighet och för register över tilldelade organisationsnummer.

 

Så är organisationsnumret konstruerat.

Organisationsnummer består i likhet med personnummer av tio siffror. För att undvika att att organisationsnumret förväxlas med personnummer så är den tredje siffran som är datum i personnumret är alltid lägst en tvåa för att undvika förväxling med personnummer. Den sista siffran är en s.k. kontrollsiffra.

Organisationsnumret ska vara bestående och unikt. Det förekommer inte två likadana nummer. Utöver organisationsnumret åsätts en tvåsiffrig kod som anger juridisk form.

Den första siffran i organisationsnumret anger vilken grupp av företagsformer organisationen tillhör, nämligen:

2 – Stat, landsting, kommuner, församlingar
5 – Aktiebolag
6 – Enkelt bolag
7 – Ekonomiska föreningar
8 – Ideella föreningar och stiftelser
9 – Handelsbolag och kommanditbolag

 

Les mer här!

 

Referens: Visma