Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Optionsutfärdare

 

Motparten till optionsinnehavaren. Utfärdaren förbinder sig att enligt de i optionskontraktet angivna villkoren köpa (vid säljoption) eller sälja (vid köpoption) den underliggande varan. För den risk utfärdaren tar erhåller denne en premie.

 

Referens: Finansportalen