Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Omsättningstillgångar

 

Tillgångar som är avsedda att omsättas i ett företags rörelse genom att till exempel säljas eller förbrukas för framställning av varor som senare ska säljas. Exempel: varulager, halvfabrikat, råvaror, banktillgodohavanden, kortfristiga fordringar. Motsatsen är anläggningstillgångar.

 

Referens: Finansportalen