Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Omsättning

 

Värdet på ett företags totala försäljning under en tidsperiod.

Referens: Ekonomifakta