Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Observationslistan

 

På OBS-listan placeras bolag kring vilket det råder stor osäkerhet. Det kan till exempel vara bristande informationsgivning eller att bolaget är på obestånd.

 

Referens: Finansportalen