Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


O-listan

 

För notering på O-listan krävs bl a att företaget uppfyller börsmässiga krav vad gäller ledning, styrelse och aktiemarknadsinformation. Vidare skall företaget ha minst 300 ägare som äger vardera en handelspost samt en tillfredsställande spridning av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

 

Referens: Finansportalen