Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Nyckeltal

 

Jämförelsetal som är särskilt viktiga för bedömning av ett bolags ekonomiska ställning. Exempel är soliditet, likviditet, räntabilitet, vinst per aktie, och självfinansieringsgrad mm.

 

Referens: Finansportalen