Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Nuvärde

 

Värdet idag av en framtida betalning. För att beräkna nuvärdet använder man en diskonteringsfaktor som t ex kan vara aktuell ränta.

 

Referens: Finansportalen