Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Notering

 

Kurser på aktier och andra börsregistrerade värdepapper noteras dagligen på en börs. Ett bolag vars aktie är noterad på en börs kallas noterat bolag.

 

Referens: Finansportalen