Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Nominell ränta

 

En placering till nominell fast ränta ger vid löptidens slut ett förutbestämt belopp i kronor.

Referens: Ekonomifakta